Det kan være svært at finde ud af hvilken Webshop løsninger man skal have. Prisen på webshop afhænger jo af hvad ens behov er, og hvad man vil bruge den til. Det kommer også an på hvilke slags features man ønsker på sin webshop.

Webshoppriser kan variere alt fra 6.000 – +30.000. Det er derfor virkelig vigtigt at man afgør hvad ens behov er. Efter lidt søgen på nettet faldt jeg over en guide omkring Webshop og valgte derfor at kontakte Waimea omkring webshop pris.

Da jeg kontakter dem, får jeg fat i en konsulent som fortalte mig omkring de webshopløsninger de tilbyder. Jeg fandt hurtig ud af at jeg ikke havde taget stilling til en masse ting – men var ret afgørende for prisen på webshoppen. Efter at have talt med konsulenten kom vi tættere på hvilke behov jeg havde hvad angik webshop, og han komme også med en pris på webshoppen. Jeg var nødt til at tænke over det, og var også lige nødt til at gennemgå alle de ting vi snakkede om.

Prisen for en webshop er selvfølgelig ikke billigt – i hvert fald ikke for mig. Så efter jeg havde tænkt lidt over det og gjort mine overvejelser, ringede jeg ind til dem igen. Jeg fortalte mine tanker, og de tanker jeg havde kunne sagtnes realiseres. Webshopprisen indeholdt også en masse ekstra ting, som faktisk er tilkøb hos nogle af de andre udbydere. Jeg fik nemlig SEO med i min webshop pris samt Google Analytics integrationen! Det synes jeg tiltalte en del!

Efter at have talt med min nye udbydere, var jeg slet ikke i tvivl om at det skulle være dem som skulle lave min nye webshop. Min webshop er snart færdig og jeg glæder mig til at se den!!